Agileo.IT Sp. z o.o agileo.it

System do zgłaszania nadużyć | Agile.IT Sp. z o.o


Podpis elektroniczny ma taką samą moc prawną, jak podpis własnoręczny. Podpis taki poświadczony jest certyfikatem kwalifikowanym, dzięki czemu możliwa jest weryfikacja osoby składającej podpis. Podpis elektroniczny ułatwia wiele codziennych czynności przedsiębiorcom. Ma zastosowanie między innymi w przypadku podpisywania deklaracji dla ZUS, składaniu e-deklaracji do US, a także w innych urzędach oraz podczas udziału w aukcjach czy przetargach elektronicznych lub podczas zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej. Świadczymy usługi certyfikacyjne w postaci kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Oferujemy również audyt dostępności stron internetowych oraz monitoring bezpieczeństwa strony.

System do zgłaszania nadużyć


Agileo.IT Sp. z o.o
Tel.: 327212066
ul. Konarskiego 18c
44-100Gliwice
śląskie
NIP: 6312647631
FB |


Wszelkie prawa zastrzeżone ©2020